Περίοδος 1924-1959 Ασφράγιστα Λουξ (**)

Περίοδος 1924-1959 Ασφράγιστα Λουξ (**)

Περίοδος 1924-1959 Ασφράγιστα Λουξ (**)