Βασιλιάς Γεώργιος Α΄ 1868-1911

Βασιλιάς Γεώργιος Α΄ 1868-1911