Βασιλιάς Κωνσταντίνος Β΄ 1966-1973

Βασιλιάς Κωνσταντίνος Β΄ 1966-1973

Βασιλιάς Κωνσταντίνος Β΄ 1966-1973