Βασιλιάς Παύλος 1954-1964

Βασιλιάς Παύλος 1954-1964

Βασιλιάς Παύλος 1954-1964